Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home3/pellumbi/public_html/RomanoPort/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Shqip (Albanian)English (United Kingdom)

FORCAT E SIGURISE ANIJE PORT

Shoqeria Romano Port ka pregatitur nje rregullore ne te cilen eshte parashikuar, Struktura Organizative, Organet Drejtuese si dhe Forcat e Sigurise Portuale

Me anen e kesaj rregulloreje eshte organizuar dhe funksionon aktiviteti i sherbimit,menaxhimit si dhe i sigurise ne portin e shkarkimit te lendeve djegese ne Porto Romano, Durres

SiguriaFORCAT E SIGURISE PORTUALE TE ROMANO PORT
MISIONI I FORCES SE SIGURISE ANIJE - PORT

Forca e Sigurise Anije – Port ka per mision garantimin e sigurise se Fasalitetit Port- Anije. Ajo e realizon ate:
 • Nepermjet zbulimit e vleresimit ndaj kercenimeve te sigurise dhe, marjen e masave paraprake kundrejt incidenteve qe prekin sigurine e Fasalitetit Portual apo te Anijes.
 • Nepermjet percaktimit te detryrave konkrete dhe pergjegjesive funksionale te FSAP per te vendosur sigurine.
 • Nepermjet sigurimit te nje kembimi te shpejte dhe objektiv te informacioneve me Policine e Shtetit; Ministrine e Mbrojtjes; Kapitenerine e Portit ne lidhje me sigurine detare.
 • Nepermjet pasjes se nje metodologjie te vleresimit te gjendjes se sigurise, per te vepruar siç duhet ne rastet e ndryshimit te nivelit te sigurise.
 • Nepermjet perzgjedhjes dhe pergatitjes se personelit te cilet do t’i japin efektin e duhur Planit te Sigurise se Fasalitetit Portual.
 

FORCAT E SIGURISE PORTUALE

 • FSAP parashikon dhe vendos forma inteligjence dhe investigimi
 • Nxit ndërgjegjësimin e operatoreve në port, personelit port-anije-port, të përshtaten me kushtet dhe kërksesat e sigurisë
 • Krijon formacione, përgatit taktika dhe stërvitje periodike të përcaktuara në planet e sigurisë.

 

Forcat e sigurise portuale veprojne dhe mbeshteten sipas ligjeve

 • Ligji nr 9281 dt: 23/0/2004 “Per Sigurimin ne Anije dhe Porte”.
 • Ligji nr 9130 dt: 08/09/2003 “Per Autoritetin Portual”.
 • Ligji nr 8756 dt: 26/03/2001 “Per Emergjencat Civile”.
 • Ligji nr 8290 dt: 24/02/1998 “Per Perdorimin e Armeve te Zjarrit”.
 • Ligji nr 9861 dt24/04/2001“Mbi Kontrrollin dhe Mbikqyrjen e Kufirit Shteteror”
 • Veprimtaria e Sherbimit te Forces se Sigurise Portuale do te mbeshtetet ne aktet ligjore te Policise se Shtetit, si per organizimin dhe rregullat e brendshme, ashtu edhe per kriteret e nderhyrjes per mbrojtjen dhe sigurine e Fasalitetit Portual.
 • FSAP ka atributet e policise gjygjesore.
 • Ne egzistencen e nje bashkepunimi, bashkeveprimi e kordinimi te punes me Policine e Shtetit; Ministrine e Mbrojtjes; MNZ, Kapitenesise se Portit me objekt Realizimin e misionit te FSAP.

 

Per me shume...