Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home3/pellumbi/public_html/RomanoPort/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Shqip (Albanian)English (United Kingdom)

Terminali eshte dizenjuar nga NEDECO, nje konsorcium kompanish konsulente hollandeze.
Kosulenti kryesor Witteven + Bos eshte nje kompani me reputacion nderkombetar.

Qellimi i objektit
Qellimi i ketij objekti kosiston ne krijimin e nje ambjenti te pershtatshem konstruktiv dhe teknologjie per te mundesuar ankorimin e anijeve cisterne per shkarkimin e tyre nepermjet tubacioneve ne depozitat perkatese ne toke te naftes dhe L.P.G.

Terminali

Funksioni i Objektit
Teknologjikisht ky proces realizohet nepermjet ketyre elementeve:

  • Vend ankorimi detar.
  • Nje sistem shkarkimi te produkteve prej anijeve cisterne.
  • Nje sistem tubacionesh me aksesoret e sigurimit dhe kontrollit te dergimit te produkteve drejt depozitave ne toke.
  • Impjantet fundore te shperndarjes.
  • Nje sistem elektronik komandimi.

 

Terminali do te perballoje anijet me ngarkesa te gazit te lengeshem me kapacitet 9000 ton dhe anije cisterne per naften me kapacitet deri 20.000 ton.
Kapaciteti shkarkues i paisjeve eshte :
4000 ton per L.P.G / 24 ore
9000 ton nafte (gazoil) 24 /ore